භූතානය හි ඉහළ ඔන්ලයින් කැසිනෝ නම

භූතානය යනු හිමාල කඳුකරයේ නැගෙනහිර මායිමේ පිහිටි ආසියාවේ බෞද්ධ රාජ්‍යයකි. උතුරින් චීනයත්, දකුණින් සහ බටහිරින් ඉන්දියාවත් සමඟ දේශසීමා බෙදා ගැනීම. මෙහිදී ඔබට වෙනත් තැන්වල සොයා ගැනීමට අපහසු වන සුන්දර නාට්‍යමය භූ දර්ශන සහ පැරණි ආරාම අත්විඳිය හැකිය. උපනිවර්තන රටවල් සහ කඳු බෑවුම් අතර අද්විතීය ස්වභාවය වෙනස් වේ.

භූතානයේ සූදුව සම්බන්ධයෙන්, ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ නීති මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් අපැහැදිලි වුවද සබැඳි කැසිනෝ වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය. භූතානයේ, ඉඩම් පදනම් කරගත් සූදුවට එරෙහිව නීති තිබියදීත්, ඔට්ටු ඇල්ලීමට සහ රාජ්‍ය ලොතරැයියට සහභාගී වීමට ඔබට අවසර ඇත. කෙසේ වෙතත්, සබැඳි සූදුවට එරෙහිව නිශ්චිත නීති නොමැත.

භූතානය හි ඉහළ ඔන්ලයින් කැසිනෝ නම