2023 දී Topgame සමඟ හොඳම ඔන්ලයින් කැසිනෝ 10

TOPGAME හි ඔවුන්ගේ මධ්‍යම කාර්යාලය බුකාරෙස්ට් හි ඇති අතර නව කැසිනෝ මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා කැපවී සිටී. අද වන විට, මෙම වර්ගයේ නිෂ්පාදන ඔවුන්ගේ පෙළගැස්ම ක්රීඩා 150 කට වඩා වැඩි ගණනකින් සමන්විත වේ. ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගන්නා තේමා සහිත උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රැෆික්ස් වෙතය. නිෂ්පාදනය කරන ලද සමහර ක්‍රීඩා වන්නේ රීල් ඩ්‍රයිව් 5 ක් සහ සාගර 7 කි.